Ana Rucner & Zagreb Philharmonic Orchestra – Nikola Tesla “Sunny Fields”